Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2021


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji v roce 2020 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2-1. Úhrn srážek naměřený v meteorologické stanici v Olomouci v jednotlivých měsících PNG
Graf 3-1. Zvláště chráněná území podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 3-2. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2020 PNG
Graf 3-3. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 3-4. Produkce odpadů celkem podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 3-5. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 4-1. Věkové složení obyvatel Olomouckého kraje PNG
Graf 4-2. Cizinci v Olomouckém kraji podle státního občanství (stav k 31. 12.) PNG
Graf 5-1. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 5-2. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 6-1. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Olomouckém kraji PNG
Graf 6-2. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Olomouckém kraji PNG
Graf 7-1. Průměrné kupní ceny rodinných domů podle krajů v letech 2017–2019 PNG
Graf 7-2. Průměrné kupní ceny bytů podle krajů v letech 2017–2019 PNG
Graf 9-1. Obecná míra nezaměstnanosti PNG
Graf 9-2. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 9-3. Podíl nezaměstnaných osob (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 9-4. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 9-5. Zaměstnaní cizinci v ČR podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 10-1. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 11-1. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 11-2. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji PNG
Graf 11-3. Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 11-4. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2019/2020 PNG
Graf 12-1. Těžba dřeva v Olomouckém kraji PNG
Graf 12-2. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 13-1. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 14-1. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 15-1. Bytová výstavba v Olomouckém kraji PNG
Graf 15-2. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 16-1. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji PNG
Graf 16-2. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2020 PNG
Graf 17-1. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2021 PNG
Graf 18-1. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 18-2. Informační technologie v domácnostech podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji PNG
Graf 21-1. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 21-2. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji PNG
Graf 22-1. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji PNG
Graf 22-2. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Olomouckém kraji PNG
Graf 23-1. Veřejné knihovny v Olomouckém kraji PNG
Graf 24-1. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2020 PNG
Graf 25-1. Vítězné strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 25-2. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů PNG
Graf 26-1. Živě narození a zemřelí podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji v roce 2020 PNG
Graf 26-2. Bilance půdy podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2020 PNG
Graf 26-3. Podíl nezaměstnaných osob podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji PNG
Graf 26-4. Dokončené byty podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji v letech 2016–2020 PNG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2020 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.