Bytová výstavba v Libereckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Zahájené a dokončené byty v ČR PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v ČR PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v ČR PNG
Dokončené byty podle počtu pokojů v ČR (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Průměrná obytná plocha dokončených bytů v ČR PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v ČR PNG
Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v ČR PNG
Dokončené domy podle energetické náročnosti budovy v ČR PNG
Zahájené byty podle krajů PNG
Dokončené byty podle krajů PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů (průměr let 2011 až 2020) PNG
Bytová výstavba v Libereckém kraji a jeho okresech podle fází
Zahájené byty v Libereckém kraji PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v Libereckém kraji PNG
Intenzita zahájené bytové výstavby v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Zahájené byty podle druhu výstavby v okresech Libereckého kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončené byty v Libereckém kraji PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v Libereckém kraji PNG
Intenzita dokončené bytové výstavby v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Libereckého kraje (úhrnem v letech 2011 až 2020) PNG
Dokončená bytová výstavba v Libereckém kraji
Dokončené bytové domy podle počtu bytů v Libereckém kraji PNG
Vybrané údaje o dokončené výstavbě bytových domů v Libereckém kraji PNG
Vybrané údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v Libereckém kraji PNG
Dokončené byty v nových domech podle počtu pokojů v Libereckém kraji (úhrnem v letech 2011–2020) PNG
Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v Libereckém kraji PNG
Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v Libereckém kraji PNG
Průměrná obytná plocha dokončených bytů podle typu a počtu pokojů v Libereckém kraji (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v okresech Libereckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v okresech Libereckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Dokončené byty v domech podle energetické náročnosti budovy v Libereckém kraji PNG
Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Libereckém kraji PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v Libereckém kraji PNG
Investiční náklady na výstavbu 1 m2 užitné plochy dokončeného bytu v Libereckém kraji PNG
Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v okresech Libereckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 užitné plochy dokončených bytů v okresech Libereckého kraje (průměr let 2011–2020) PNG
Průměrné investiční náklady připadající na 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v rodinném domě v okresech Libereckého kraje PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji
Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Libereckého kraje PNG
Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí v Libereckém kraji PNG
Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Libereckém kraji PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Libereckém kraji
Náklady domácností na bydlení a jejich struktura v Libereckém kraji v letech 2011–2020 PNG
Jakou zátěží jsou pro domácnosti v Libereckém kraji náklady na bydlení v letech 2011–2020 (subjektivní názory) PNG
Průměrné kupní ceny rodinných a bytových domů v Libereckém kraji PNG
Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v okresech Libereckého kraje mezi roky 2011 a 2019 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.