Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2018


Grafy
Graf 1-1. Porovnání vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji v roce 2017 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2-1. Měsíční úhrny srážek v meteorologické stanici v Olomouci v letech 2015 až 2017 PNG
Graf 2-2. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 3-1. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016 PNG
Graf 3-2. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017 PNG
Graf 3-3. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 3-4. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 3-5. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017 PNG
Graf 4-1. Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2017 (na 1 000 obyvatel středního stavu) PNG
Graf 4-2. Živě narození podle věku matky v Olomouckém kraji PNG
Graf 4-3. Zemřelí podle příčin smrti v Olomouckém kraji PNG
Graf 4-4. Věkové složení obyvatelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2007 a 2017 PNG
Graf 4-5. Cizinci v Olomouckém kraji (stav k 31. 12.) PNG
Graf 5-1. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 5-2. Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Graf 6-1. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Olomouckém kraji PNG
Graf 9-1. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 9-2. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 9-3. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Graf 9-4. Pracující podle postavení v hlavním zaměstnání v Olomouckém kraji v roce 2017 PNG
Graf 10-1. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Graf 10-2. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 11-1. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji PNG
Graf 11-2. Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.) PNG
Graf 11-3. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018 PNG
Graf 11-4. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017 PNG
Graf 11-5. Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017 PNG
Graf 12-1. Těžba dřeva v Olomouckém kraji PNG
Graf 12-2. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 13-1. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 14-1. Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 15-1. Bytová výstavba v Olomouckém kraji PNG
Graf 15-2. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2017 PNG
Graf 16-1. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie a krajů v roce 2017 PNG
Graf 17-1. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2018 PNG
Graf 18-1. Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie v Olomouckém kraji PNG
Graf 20-1. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji PNG
Graf 21-1. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Olomouckém kraji PNG
Graf 22-1. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2017 PNG
Graf 22-2. Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji PNG
Graf 23-1. Čtenáři veřejných knihoven v Olomouckém kraji PNG
Graf 24-1. Následky dopravních nehod v Olomouckém kraji PNG
Graf 25-1. Volba prezidenta republiky v roce 2018 – volební účast podle krajů PNG
Graf 26-1. Průměrný věk podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 26-2. Index stáří podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 26-3. Struktura zemědělské půdy podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 26-4. Struktura nezemědělské půdy podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji k 31. 12. 2017 PNG
Graf 26-5. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Olomouckém kraji PNG
Graf 27-1. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.