Zaostřeno na ženy a muže - 2019


Grafy

2. Zdraví
2-1 Nejčastější příčiny hospitalizace podle pohlaví a věku v roce 2018 Excel PDF
2-2 Vývoj počtu ošetřovacích dnů podle pohlaví a věku Excel PDF
2-3 Naděje dožití při narození podle dosaženého vzdělání, 2017 Excel PDF
2-4 Porovnání výskytu tuberkulózy u žen a u mužů v roce 2018 Excel PDF
2-5 Vývoj počtu léčených diabetiků podle pohlaví a typu diabetu Excel PDF
2-6 Nově hlášená onemocnění zhoubnými novotvary (dg. C00-C97 a D00-D09) na 100 000 obyvatel v roce 2017 Excel PDF
2-7 Průměrné náklady na léčení novotvarů v roce 2017 Excel PDF
2-8 Průměrné náklady na léčení nemocí oběhové soustavy v roce 2017 Excel PDF
2-9 Průměrné náklady na léčení nemocí močové a pohlavní soustavy v roce 2017 Excel PDF
2-10 Výdaje zdravotních pojišťoven na 1 pojištence podle pohlaví a věkových skupin v roce 2017 Excel PDF
2-11 Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených Excel PDF
2-12 Vrozené vady u živě narozených v roce 2016 Excel PDF
2-13 Živě narozené děti, umělá přerušení těhotenství a samovolné potraty Excel PDF
2-14 Ženy užívající antikoncepci Excel PDF

3.   Vzdělání
3-1 Věková struktura učitelů regionálního školství bez ředitelů - ženy a muži v roce 2018 Excel PDF
3-2 Studenti vysokých škol podle věku ke dni 31. 12. 2018 Excel PDF

4.   Práce a mzdy
4-1 Zaměstnaní podle CZ-NACE v roce 2018 podle výsledků VŠPS Excel PDF
4-2 Neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. Excel PDF
4-3 Pracující důchodci podle odvětví činnosti v roce 2018 Excel PDF
4-4 Rozdělení mezd žen a mužů v roce 2018 Excel PDF
4-5 Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů Excel PDF

5.   Sociální zabezpečení
5-1 Důchodci podle výše starobního důchodu k 31. 12. 2018 Excel PDF

7.   Veřejný život a rozhodování
7-1 Složení Senátu Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 15. 10. 2019 Excel PDF
7-2 Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 15. 10. 2019 Excel PDF
7-3 Ženy a muži v krajských zastupitelstvech k 10. 10. 2019 Excel PDF
7-4 Ženy a muži ve vyšších a nižších pozicích v Armádě ČR podle věku k 1. 10. 2019 Excel PDF
7-5 Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2019 Excel PDF

8.   Věda, výzkum, inovace
8-1 Zaměstnanci VaV v hlavních sektorech podle pohlaví v roce 2018 (fyzické osoby, %) Excel PDF
8-2 Zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru podle pohlaví v roce 2018 Excel PDF
8-3 Výzkumní pracovníci ve vládním a VŠ sektoru ve vědních oblastech v roce 2018 Excel PDF
8-4 Podíl žen na výzkumných pracovnících v zemích EU v roce 2017 Excel PDF
8-5 Studenti přírodovědných oborů vzdělání na VŠ podle pohlaví v roce 2018 (fyzické osoby, %) Excel PDF
8-6 Studenti technických oborů vzdělání na VŠ podle pohlaví v roce 2018 (fyzické osoby, %) Excel PDF
8-7 Specialisté v oblasti vědy a techniky v zaměstnané populaci žen a mužů v roce 2018 (%) Excel PDF

9.   Informační společnost
9-1 Uživatelé internetu ve věku 16 a více let mezi muži a ženami (%) Excel PDF
9-2 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let mezi muži a ženami (%) Excel PDF
9-3 Uživatelé sociálních sítí na internetu ve věku 16 a více let mezi muži a ženami (%) Excel PDF
9-4 Uživatelé internetového bankovnictví ve věku 16 a více let mezi muži a ženami (%) Excel PDF
9-5 Uživatelé internetu ve věku 16 a více let hledající vybrané informace online, 2019 (%) Excel PDF
9-6 Uživatelé internetu používající internet k vybraným činnostem v oblasti zábavy, 2019 (%) Excel PDF
9-7 Uživatelé internetu ve věku 16 a více let používající vybrané online služby, 2019 (%) Excel PDF
9-8 Online nakupující ve věku 16 a více let mezi muži a ženami (%) Excel PDF
9-9 Osoby ve věku 16 a více let, které v posledních 12 měsících nakoupily online vybrané zboží, 2019 (%) Excel PDF
9-10 Osoby ve věku 16 a více let, které v posledních 12 měsících nakoupily online vybrané služby, 2019 (%) Excel PDF
9-11 Uživatelé internetu v zemích EU mezi muži a ženami ve věku 16–74 let, 2018 (%) Excel PDF
9-12 Uživatelé internetu na mobilu v zemích EU mezi muži a ženami ve věku 16–74 let, 2018 (%) Excel PDF
9-13 Uživatelé sociálních sítí na internetu v zemích EU mezi muži a ženami ve věku 16–74 let, 2018 (%) Excel PDF
9-14 Uživatelé internetového bankovnictví v zemích EU mezi muži a ženami ve věku 16–74 let, 2018 (%) Excel PDF
9-15 Online nakupující v zemích EU mezi muži a ženami ve věku 16–74 let, 2018 (%) Excel PDF
9-16 Muži a ženy ve věku 16–74 let v zemích EU hledající informace o zdraví online, 2018 (%) Excel PDF
9-17 Studenti ICT oborů vzdělání na VŠ1) podle pohlaví v roce 2018 (fyzické osoby, %) Excel PDF
9-18 ICT odborníci v zaměstnané populaci žen a mužů v roce 2018 (%) Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.