Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2020


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v hl. m. Praze v roce 2019 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území hl. m. Prahy v jednotlivých měsících roku 2019 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 4. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018 PNG
Graf 5. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 PNG
Graf 6. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 8. Produkce podnikových odpadů podle kraje sídla podniku v roce 2018 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy k 31. 12. 2009 a 2019 PNG
Graf 10. Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v roce 2019 (na 1 000 obyvatel) PNG
Graf 11. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva v hl. m. Praze PNG
Graf 12. Přírůstek/úbytek obyvatelstva stěhováním v hl. m. Praze PNG
Graf 13. Cizinci v hl. m. Praze PNG
Graf 14. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 15. Míra investic podle krajů PNG
Graf 16. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v hl. m. Praze PNG
Graf 17. Výdaje místních rozpočtů v hl. m. Praze PNG
Graf 18. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v hl. m. Praze PNG
Graf 19. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Graf 20. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 21. Podíl nezaměstnaných osob (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 22. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 23. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 24. Vzniklé a zaniklé obchodní společnosti podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 25. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 26. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v hl. m. Praze PNG
Graf 27. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2020 PNG
Graf 28. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2018/2019 PNG
Graf 29. Těžba dřeva v hl. m. Praze PNG
Graf 30. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 31. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů PNG
Graf 32. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 33. Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Graf 34. Stavební práce „S“ provedené v hl. m. Praze PNG
Graf 35. Stavební práce „S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 36. Bytová výstavba v hl. m. Praze PNG
Graf 37. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2019 PNG
Graf 38. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 39. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2020 PNG
Graf 40. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 41. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v hl. m. Praze PNG
Graf 42. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v hl. m. Praze v roce 2019 PNG
Graf 43. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 44. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 PNG
Graf 45. Veřejné knihovny v hl. m. Praze PNG
Graf 46. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2019 PNG
Graf 47. Kriminalita v hl. m. Praze PNG
Graf 48. Zásahy hasičského záchranného sboru v hl. m. Praze PNG
Graf 49. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 50. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2019 PNG

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.