Bytová výstavba v Olomouckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Grafy
Bytová výstavba v České republice
Graf 1.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice v letech 1948 až 2020 PNG
Graf 1.2 Zahájené a dokončené byty v České republice PNG
Graf 1.3 Dokončené byty v letech 2001–2020 podle krajů PNG
Graf 1.4 Dokončené byty podle druhu výstavby v České republice PNG
Graf 1.5 Dokončené byty podle počtu pokojů v České republice PNG
Graf 1.6 Průměrná obytná plocha bytu podle krajů PNG
Graf 1.7 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy bytu podle krajů PNG
Graf 1.8 Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice PNG
Bytová výstavba v Olomouckém kraji a jeho okresech podle fází
Graf 2.1 Zahájené byty v Olomouckém kraji v letech 2001 až 2020 PNG
Graf 2.2 Intenzita zahájené bytové výstavby v okresech Olomouckého kraje v letech 2011 až 2020 PNG
Graf 2.3 Zahájené byty podle druhu výstavby v Olomouckém kraji PNG
Graf 2.4 Zahájené byty podle druhu výstavby v okresech Olomouckého kraje PNG
Graf 2.5 Dokončené byty v Olomouckém kraji PNG
Graf 2.6 Dokončené byty podle druhu výstavby v Olomouckém kraji PNG
Graf 2.7 Dokončené byty podle druhu výstavby v okresech Olomouckého kraje PNG
Dokončená bytová výstavba v Olomouckém kraji
Graf 3.1 Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce v Olomouckém kraji PNG
Graf 3.2 Budovy s dokončenými byty podle počtu pokojů v Olomouckém kraji PNG
Graf 3.3 Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v Olomouckém kraji PNG
Graf 3.4 Průměrná užitná plocha dokončeného bytu v Olomouckém kraji PNG
Graf 3.5 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 obytné plochy dokončeného bytu v Olomouckém kraji PNG
Graf 3.6 Investiční náklady na výstavbu 1 m2 užitné plochy dokončeného bytu v Olomouckém kraji PNG
Rozmístění dokončené bytové výstavby v Olomouckém kraji
Graf 4.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP Olomouckého kraje PNG
Graf 4.2 Dokončené byty podle druhu budovy a velikostních skupin obcí v Olomouckém kraji PNG
Graf 4.3 Dokončené byty podle druhu budovy a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí v Olomouckém kraji PNG
Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji
Graf 5.1 Průměrné kupní ceny a přírůstek cen bytů v krajích mezi roky 2011 a 2019 PNG

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.