Srovnání krajů v České republice - 2018


Grafy
Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2017 PNG
Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2016 PNG
Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2017 PNG
Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2017 PNG
Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2017 PNG
Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2017 PNG
Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2017 (na 1 000 obyvatel středního stavu) PNG
Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů PNG
Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017 PNG
Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017 PNG
Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018 PNG
Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017 PNG
Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017 PNG
Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2017 PNG
Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie a krajů v roce 2017 PNG
Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2018 PNG
Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2017 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.