Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016


Grafy
Demografické charakteristiky
Mladá generace podle věkových skupin v Karlovarském kraji PNG
Složení mladé generace podle věkových skupin v Karlovarském kraji PNG
Živě narození podle věku matky v roce 2016 a živě narození v manželství a mimo manželství v Karlovarském kraji PNG
Míry plodnosti podle věku žen v Karlovarském kraji PNG
Sňatky podle věku snoubenců v Karlovarském kraji v roce 2016 PNG
Obyvatelstvo v okresech Karlovarského kraje ve věku 15–29 let podle rodinného stavu a pohlaví PNG
Obyvatelstvo v okresech Karlovarského kraje podle náboženské víry PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle místa narození PNG
Mladá generace podle věkových skupin v Karlovarském kraji do roku 2050 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Děti v mateřských školách podle věku v Karlovarském kraji PNG
Žáci plnící povinnou školní docházku podle druhu školy v Karlovarském kraji PNG
Žáci středních škol podle druhu vzdělávání v Karlovarském kraji PNG
Absolventi středních škol podle druhu vzdělávání a krajů ve školním roce 2015/16 PNG
Žáci gymnázií podle délky vzdělávání a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Studenti vyšších odborných škol podle formy vzdělávání a věku v Karlovarském kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol (státního občanství ČR) v Karlovarském kraji PNG
Děti a mládež v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Děti a mládež v dětských domovech podle vztahu k povinné školní docházce (PŠD) a krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v Karlovarském kraji v jednotlivých stupních nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Obyvatelstvo v okresech Karlovarského kraje ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání PNG
Ekonomická aktivita
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení v Karlovarském kraji PNG
Míra ekonomické aktivity obyvatel Karlovarského kraje podle pohlaví a věku PNG
Ekonomicky aktivní ve věku 20–29 let podle odvětví ekonomické činnosti v okresech Karlovarského kraje PNG
Struktura vyjížďky do zaměstnání osob ve věku 25–29 let podle typu vyjížďky PNG
Průměrná měsíční mzda/plat osob ve věku 20–29 let podle pohlaví a krajů v roce 2016 PNG
Hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře podle věku a pohlaví v Karlovarském kraji PNG
Hrubý měsíční plat v nepodnikatelské sféře podle věku a pohlaví v Karlovarském kraji PNG
Nezaměstnaní absolventi škol a mladiství v evidenci úřadů práce a volná místa pro ně určená v Karlovarském kraji PNG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 podle pohlaví a krajů České republiky k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle věku v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 let podle pohlaví a správních obvodů ORP Karlovarského kraje k 31. 12. 2016 PNG
Zdravotní péče, sociální služby
Registrovaní pacienti oboru praktický lékař pro děti a dorost podle věkových skupin a krajů v roce 2015 PNG
Léčení pacienti oboru alergologie ve věku 15–19 let na vybranou diagnózu podle krajů v roce 2013 PNG
Děti podle délky kojení a krajů v roce 2015 PNG
Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v Karlovarském kraji PNG
Děti v náhradní rodinné péči a děti s nařízenou ústavní výchovou podle krajů v roce 2016 PNG
Sirotčí důchody podle pohlaví v Karlovarském kraji (prosinec) PNG
Domácnosti, bydlení
Domácnosti podle typu domácnosti a věku osoby v čele domácnosti v Karlovarském kraji PNG
Domácnosti s osobou v čele ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Karlovarského kraje PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Karlovarském kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu v Karlovarském kraji PNG
Domácnosti jednotlivců ve věku 15–29 let ve správních obvodech ORP Karlovarského kraje PNG
Rodinné domácnosti podle věku osoby v čele domácnosti a počtu závislých dětí v Karlovarském kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Karlovarském kraji PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Karlovarském kraji PNG
Průměrná obytná plocha bytu podle typu domácnosti, věku osoby v čele a druhu domu v Karlovarském kraji PNG
Domácnosti bydlící v bytech podle typu domácnosti, druhu domu a průměrné obytné plochy na osobu v Karlovarském kraji PNG
Volnočasové aktivity
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Karlovarském kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Zapsaní účastníci ve školních družinách podle krajů ve školním roce 2016/17 PNG
Uživatelé internetu podle krajů v roce 2015 PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro vyhledávání informací, nákupy a internetové bankovnictví podle krajů v roce 2015 PNG
Registrovaní čtenáři veřejných knihoven ve věku do 15 let podle krajů v roce 2015 PNG
Čtenáři v osmých třídách základních škol v Karlovarském kraji PNG
Členská základna České unie sportu podle věku a krajů k 31. 12. 2016 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Trestné činy spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Struktura majetkové trestné činnosti spáchané dětmi a mladistvými podle krajů v roce 2016 PNG
Smrtelná předávkování drogami podle druhu návykové látky a věkových skupin v České republice roce 2015 PNG
Volby
Kandidáti ve volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje podle věku PNG
Platní kandidáti a zvolení zastupitelé v Karlovarském kraji podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Podíl kandidátů a zvolených zastupitelů ve věku 18–29 let podle pohlaví a velikostních skupin obcí v Karlovarském kraji ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 PNG
Další grafy
Následující grafy nebyly do publikace zařazeny, ale k dané problematice se vztahují.
Věková struktura mladé generace podle velikostních skupin obcí v Karlovarském kraji v roce 2016 PNG
Živě narození mimo manželství v Karlovarském kraji PNG
Živě narození matkám do 29 let podle rodinného stavu matky v Karlovarském kraji PNG
Živě narození matkám ve věku do 29 let v Karlovarském kraji PNG
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle pohlaví a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo v okresech Karlovarského kraje ve věku 15–29 let podle místa narození PNG
Zastoupení mužů a žen ve věku 25–29 let v Karlovarském kraji s vysokoškolským vzděláním ve vybraných oborech PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a druhu vzdělávání v Karlovarském kraji ve školním roce 2016/17 PNG
Studenti vyšších odborných škol podle věku v Karlovarském kraji PNG
Osoby ve věku 15–29 let podle ekonomického postavení a pohlaví v Karlovarském kraji PNG
Míra ekonomické aktivity podle věku a krajů v roce 2016 PNG
Podíl nezaměstných absolventů škol a mladistvých podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání podle věku a krajů k 31. 12.2016 PNG
Uchazeči o zaměstnání podle věku a správních obvodů ORP Karlovarského kraje k 31. 12. 2017 PNG
Děti v náhradní rodinné péči v Karlovarském kraji PNG
Věkové složení domácností jednotlivců bydlících samostatně v bytě podle pohlaví a rodinného stavu v Karlovarském kraji PNG
Využívání internetu osobami ve věku 16–29 let pro nahrávání fotografií a videa na web, hraní her a sledování televize podle krajů v roce 2015 PNG
Majetkové trestná činnost dětí a mladistvých podle krajů v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.