Srovnání krajů v České republice - 2016


Grafy
Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015 PNG
Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014 PNG
Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015 PNG
Průměrný věk žen při sňatku a při narození dítěte podle krajů v roce 2015 PNG
Rozvody podle délky trvání manželství a podle krajů v roce 2015 PNG
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2015 podle krajů PNG
Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2015 PNG
Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů PNG
Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2014/2015 PNG
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů PNG
Stavební práce “S“ v tuzemsku podle krajů v roce 2015 PNG
Průměrný počet přenocování podle kategorie ubytovacího zařízení v roce 2015 PNG
Délka silnic a dálnic na 1 km2 podle krajů k 1. 1. 2016 PNG
Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2015 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.