Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2015


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Plzeňském kraji v roce 2014 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Plzeňského kraje v jednotlivých měsících roku 2014 PNG
Graf 3. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2013 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2014 PNG
Graf 5. Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014 PNG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2014 PNG
Graf 7. Sňatky podle měsíců v Plzeňském kraji PNG
Graf 8. Věkové složení obyvatelstva Plzeňského kraje k 31. 12. 2004 a 2014 PNG
Graf 9. Cizinci v Plzeňském kraji v letech 2010 až 2014 PNG
Graf 10. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 11. Míra investic podle krajů PNG
Graf 12. Příjmy a výdaje v Plzeňském kraji PNG
Graf 13. Vývoj výdajů místních rozpočtů v Plzeňském kraji PNG
Graf 14. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště PNG
Graf 15. Podíl nezaměstnaných osob v Plzeňském kraji (ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 16. Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Graf 17. Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Graf 18. Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů v roce 2013 PNG
Graf 19. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů PNG
Graf 20. Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2014 PNG
Graf 21. Bytová výstavba v Plzeňském kraji v letech 2005–2014 PNG
Graf 22. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2014 PNG
Graf 23. Délka silnic a dálnic na 1 km2 podle krajů k 31. 12. 2014 PNG
Graf 24. Domácnosti v Plzeňském kraji vybavené osobním počítačem, internetem a vysokorychlostním internetem PNG
Graf 25. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Plzeňském kraji PNG
Graf 26. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2014 PNG
Graf 27. Index stáří a průměrný věk obyvatel správních obvodů ORP Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 PNG
Graf 28. Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve správních obvodech ORP Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 PNG
Graf 29. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2014 PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.