Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2015


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji v roce 2014 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 2. Úhrn srážek na území Jihočeského kraje v jednotlivých měsících roku 2014 JPG
Graf 3. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2014 JPG
Graf 4. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2013 JPG
Graf 5. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2014 JPG
Graf 6. Nakládání s odpady podle vybraných způsobů nakládání v roce 2014 JPG
Graf 7. Věkové složení obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2004 a 2014 JPG
Graf 8. Sňatky podle měsíců v Jihočeském kraji JPG
Graf 9. Cizinci v Jihočeském kraji v letech 2001–2014 JPG
Graf 10. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 11. Míra investic podle krajů JPG
Graf 12. Příjmy a výdaje v Jihočeském kraji JPG
Graf 13. Vývoj výdajů místních rozpočtů v Jihočeském kraji JPG
Graf 14. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště JPG
Graf 15. Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji (ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Graf 16. Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2014 podle krajů JPG
Graf 17. Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2014 JPG
Graf 18. Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů v roce 2013 JPG
Graf 19. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů JPG
Graf 20. Bytová výstavba v Jihočeském kraji v letech 2005–2014 JPG
Graf 21. Stavební práce podle dodavatelských smluv podle krajů v roce 2014 JPG
Graf 22. Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2014 JPG
Graf 23. Délka silnic a dálnic na 1 km2 podle krajů k 31. 12. 2014 JPG
Graf 24. Domácnosti v Jihočeském kraji vybavené osobním počítačem, internetem a vysokorychlostním internetem JPG
Graf 25. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihočeském kraji JPG
Graf 26. Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2014 JPG
Graf 27. Index stáří a průměrný věk obyvatel správních obvodů ORP Jihočeského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Graf 28. Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve správních obvodech ORP Jihočeského kraje k 31. 12. 2014 JPG
Graf 29. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2014 JPG

Zveřejněno dne: 29.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.