Srovnání krajů v České republice - 2017


Grafy
Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2016 PNG
Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015 PNG
Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016 PNG
Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2016 PNG
Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2016 PNG
Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016 PNG
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele PNG
Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů PNG
Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů k 31. 12. 2016 PNG
Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016 PNG
Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2017 PNG
Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2015/2016 PNG
Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů PNG
Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů PNG
Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů PNG
Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2016 PNG
Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2016 PNG
Délka silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2017 PNG
Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2016 PNG

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.