Ženy a muži v Kraji Vysočina - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Věkové složení obyvatelstva PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví (dvouleté průměry) PNG
Sňatky podle pohlaví a věku PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku PNG
Rozvody podle pohlaví a věku PNG
Rozvody podle délky trvání manželství PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a místa narození (ze zjištěných hodnot) PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví, místa narození a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání k 31. 12. 2018 PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a použitého dopravního prostředku (ze zjištěných hodnot) PNG
Zdravotní péče
Návštěvy v ordinacích praktických lékařů pro dospělé na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu PNG
Dočasná pracovní nechopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Sociální zabezpečení
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu PNG
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví PNG
Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu PNG
Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu PNG
Hospodařící domácnosti podle typu a správních obvodů ORP Kraje Vysočina PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí (ze zjištěných hodnot) PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku (ze zjištěných hodnot) PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele (ze zjištěných hodnot) PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu (ze zjištěných hodnot) PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu (ze zjištěných hodnot) PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Kraji Vysočina ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klietů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Kraji Vysočina v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé z počtu kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Kraji Vysočina PNG
Zvolení zastupitelé z počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Kraji Vysočina PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Kraji Vysočina v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.