Statistická ročenka Kraje Vysočina - 2021


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů v Kraji Vysočina v roce 2020 s celorepublikovým průměrem PNG
Graf 2. Úhrn srážek na území Kraje Vysočina v jednotlivých měsících roku 2020 PNG
Graf 3. Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2020 PNG
Graf 5. Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2019 PNG
Graf 6. Produkce odpadů celkem podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 7. Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 8. Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 9. Věkové složení obyvatel Kraje Vysočina PNG
Graf 10. Zemřelí podle měsíců v Kraji Vysočina PNG
Graf 11. Přírůstek/úbytek obyvatel podle krajů v roce 2020 (na 1 000 obyvatel) PNG
Graf 12. Cizinci v Kraji Vysočina PNG
Graf 13. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE PNG
Graf 14. Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 15. Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Kraji Vysočina PNG
Graf 16. Výdaje místních rozpočtů v Kraji Vysočina PNG
Graf 17. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Kraji Vysočina PNG
Graf 18. Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů PNG
Graf 19. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance PNG
Graf 20. Podíl nezaměstnaných osob (stav ke konci jednotlivých měsíců) PNG
Graf 21. Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na1 pracovní místo v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 22. Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020 PNG
Graf 23. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 24. Produkce zemědělského odvětví na 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy podle krajů PNG
Graf 25. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina PNG
Graf 26. Hospodářská zvířata v Kraji Vysočina (stav k 1. 4.) PNG
Graf 27. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2021 PNG
Graf 28. Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2019/2020 PNG
Graf 29. Těžba dřeva v Kraji Vysočina PNG
Graf 30. Odstřel černé zvěře podle krajů PNG
Graf 31. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů PNG
Graf 32. Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů PNG
Graf 33. Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů PNG
Graf 34. Stavební práce "S" provedené v Kraji Vysočina PNG
Graf 35. Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 36. Bytová výstavba v Kraji Vysočina PNG
Graf 37. Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2020 PNG
Graf 38. Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů PNG
Graf 39. Hustota silnic a dálnic na 1 kilometr čtvereční podle krajů k 1. 1. 2021 PNG
Graf 40. Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2020 PNG
Graf 41. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Kraji Vysočina PNG
Graf 42. Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Kraji Vysočina v roce 2020 PNG
Graf 43. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů PNG
Graf 44. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Kraji Vysočina PNG
Graf 45. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Kraji Vysočina PNG
Graf 46. Veřejné knihovny v Kraji Vysočina PNG
Graf 47. Dopravní nehody podle hlavních příčin a krajů v roce 2020 PNG
Graf 48. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů PNG
Graf 49. Vítězné strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle krajů v roce 2021 PNG
Graf 50. Volební účast podle typu voleb a krajů PNG
Graf 51. Živě narození a zemřelí podle správních obvodů ORP v Kraji Vysočina v roce 2020 PNG
Graf 52. Dokončené byty podle správních obvodů ORP v Kraji Vysočina v letech 2016–2020 PNG
Graf 53. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti a krajů v roce 2020 PNG

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.