Ženy a muži v Pardubickém kraji - 2018


Grafy
Demografické charakteristiky
Věkové složení obyvatelstva Pardubického kraje k 31. 12. 2018 PNG
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry v Pardubickém kraji PNG
Zemřelí podle pohlaví a příčin smrti v Pardubickém kraji v roce 2018 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v Pardubickém kraji (dvouletá období) PNG
Zemřelí podle pohlaví a místa úmrtí v Pardubickém kraji v roce 2018 PNG
Sňatky podle pohlaví a věku snoubenců v Pardubickém kraji PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Pardubickém kraji PNG
Rozvody podle délky trvání manželství v Pardubickém kraji PNG
Cizinci (bez osob s platným azylem) v Pardubickém kraji (stav k 31. 12.) PNG
Obyvatelstvo podle pohlaví a národnosti v Pardubickém kraji a ČR PNG
Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví, náboženské víry a okresů (ze zjištěných hodnot) PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Pardubickém kraji PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Pardubickém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání v Pardubickém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví – Pardubický kraj PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnaní podle pohlaví a vzdělání v Pardubickém kraji (tříleté průměry) PNG
Zaměstnaní podle pohlaví a odvětví ekonomické činnosti v Pardubickém kraji a ČR v roce 2018 PNG
Zaměstnaní podle pohlaví a hlavních tříd klasifikace zaměstnání v Pardubickém kraji a ČR v roce 2018 PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví a typu vyjížďky v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a použitého dopravního prostředku v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Vyjíždějící do zaměstnání podle typu vyjížďky, pohlaví a času stráveného dojížďkou v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin podle pohlaví a postavení v zaměstnání v Pardubickém kraji PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců v Pardubickém kraji PNG
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Pardubickém kraji podle délky evidence (stav ke konci roku) PNG
Uchazeči o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání v Pardubickém kraji k 31. 12. 2018 PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v zařízeních ambulantní péče na 1 obyvatele podle pohlaví v Pardubickém kraji a ČR PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví v Pardubickém kraji PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Sociální zabezpečení
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2018 PNG
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2018 PNG
Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2018 PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Hospodařící domácnosti podle typu v Pardubickém kraji a ČR PNG
Hospodařící domácnosti podle typu a správních obvodů ORP Pardubického kraje PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Pardubickém kraji PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a okresů Pardubického kraje (ze zjištěných hodnot) PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku v Pardubickém kraji PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Pardubickém kraji (ze zjištěných hodnot) PNG
Volnočasové aktivity
Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Pardubickém kraji ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle věku a pohlaví v Pardubickém kraji a ČR k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, závislosti, dopravní nehody
Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev krajů v Pardubickém kraji PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Pardubickém kraji v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a věku ve volbách do obecních zastupitelstev v Pardubickém kraji PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů podle pohlaví a okresů ve volbách do obecních zastupitelstev v Pardubickém kraji PNG
Podíl žen mezi kandidáty, zvolenými zastupiteli a zvolenými starosty ve volbách do obecních zastupitelstev podle SO OPR Pardubického kraje v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Pardubickém kraji v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin obcí ve volbách do obecních zastupitelstev v Pardubickém kraji v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.