Zaostřeno na ženy a muže - 2016


Grafy
2.1. Nejčastější příčiny hospitalizace podle pohlaví a věku v roce 2015 Excel PDF
2.2. Vývoj počtu ošetřovacích dnů podle pohlaví a věku Excel PDF
2.3. Naděje dožití při narození podle dosaženého vzdělání, 2013 Excel PDF
2.4. Porovnání TBC u žen a u mužů v roce 2015 Excel PDF
2.5. Vývoj počtu diabetiků ve vybraných letech podle pohlaví (struktura podle typu diabetu) Excel PDF
2.6. Hlášená onemocnění ZN (dg. C00-C97 a D00-D09) na 100 000 obyvatel v roce 2014 Excel PDF
2.7. Průměrné náklady na léčení novotvarů v roce 2014 Excel PDF
2.8. Průměrné náklady na léčení nemocí oběhové soustavy v roce 2014 Excel PDF
2.9. Průměrné náklady na léčení nemocí močové a pohlavní soustavy v roce 2014 Excel PDF
2.10. Náklady na jednoho pojištěnce v roce 2014 Excel PDF
2.11. Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených Excel PDF
2.12. Vrozené vady u živě narozených v roce 2014 Excel PDF
2.13. Živě narozené děti, UPT a samovolné potraty Excel PDF
2.14. Ženy užívající antikoncepci (absolutně v tisících) Excel PDF
3.1. Věková struktura učitelů regionálního školství bez ředitelů - ženy a muži v roce 2015 Excel PDF
3.2. Studenti vysokých škol podle věku (stav k 31. 12. 2016) Excel PDF
4.1. Zaměstnaní podle CZ-NACE v roce 2015 (VŠPS) Excel PDF
4.2. Neumístění uchazeči o zaměstnání (stav k 31. 12.) Excel PDF
4.3. Pracující důchodci podle odvětví činnosti v roce 2015 Excel PDF
4.4. Rozdělení mezd žen a mužů v roce 2015 Excel PDF
4.5. Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů Excel PDF
5.1. Důchodci podle výše starobního důchodu k 31. 12. 2015 Excel PDF
7.1. Složení Senátu Parlamentu České republiky Excel PDF
7.2. Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 20.11. 2015 Excel PDF
7.3. Ženy a muži v krajských zastupitelstvech k 1.12.2016 Excel PDF
7.4. Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 15. 6. 2016 Excel PDF
7.5. Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2015 Excel PDF
8.1. Výzkumní pracovníci podle pohlaví a vědních oblastí v roce 2015 Excel PDF
8.2. Zaměstnanci VaV podnikatelského sektoru v roce 2015 Excel PDF
8.3. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2015 (podíl na zaměstnaných VaV daného pohlaví a sektoru) Excel PDF
8.4. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2015 podle vědních oblastí Excel PDF
8.5. Ženy zaměstnané jako výzkumní pracovníci, 2013 (podíl na všech výzkumných pracovnících) Excel PDF
8.6. Osoby s terciárním vzděláním podle oboru studia, 2015 Excel PDF
8.7. Podíl žen ve vědeckých a technických povoláních, 2015 Excel PDF
8.8. Podíl osob s terciárním vzděláním na populaci 15-74 let podle pohlaví, 2015 Excel PDF
9.1. Uživatelé internetu podle pohlaví Excel PDF
9.2. Uživatelé mobilního internetu podle pohlaví Excel PDF
9.3. Nakupování na internetu podle pohlaví Excel PDF
9.4. Účast v sociálních sítích Excel PDF
9.5. Telefonování přes Internet podle pohlaví Excel PDF
9.6. Vyhledávání informací o cestování a ubytování na Internetu podle pohlaví Excel PDF
9.7. Vyhledávání informací o zdraví na Internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2016 Excel PDF
9.8. Čtení on-line zpráv, novin a časopisů podle pohlaví Excel PDF
9.9. Poslouchání rádia na Internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2016 Excel PDF
9.10. Prodej přes internet podle pohlaví Excel PDF
9.11. Používání internetového bankovnictví podle pohlaví Excel PDF
9.12. Uživatelé internetu ve věku 16–74 let, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
9.13. Podíl IT odborníků na zaměstnané populaci podle pohlaví, 2015 Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.