Zaostřeno na ženy a muže - 2015


Grafická část
2.1. Nejčastější příčiny hospitalizace podle pohlaví a věku v roce 2014 PDF
2.2. Vývoj počtu ošetřovacích dnů podle pohlaví a věku JPG
2.3. Naděje dožití při narození podle dosaženého vzdělání, 2012 PDF
2.4. Porovnání TBC u žen a u mužů v roce 2014 JPG
2.5. Vývoj počtu diabetiků ve vybraných letech podle pohlaví (struktura podle typu diabetu) JPG
2.6. Hlášená onemocnění ZN (dg. C00-C97 a D00-D09) na 100 000 obyvatel v roce 2012 JPG
2.7. Průměrné náklady na léčení novotvarů v roce 2013 JPG
2.8. Průměrné náklady na léčení nemocí oběhové soustavy v roce 2013 JPG
2.9. Průměrné náklady na léčení nemocí močové a pohlavní soustavy v roce 2013 JPG
2.10. Náklady na jednoho pojištěnce v roce 2013 JPG
2.11. Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených JPG
2.12. Vrozené vady u živě narozených v roce 2012 PDF
2.13. Živě narozené děti, UPT a samovolné potraty PDF
2.14. Ženy užívající antikoncepci (absolutně v tisících) JPG
3.1. Věková struktura učitelů regionálního školství bez ředitelů - ženy a muži v roce 2014 JPG
3.2. Studenti vysokých škol podle věku (stav k 31. 12. 2014) JPG
4.1. Zaměstnaní podle CZ-NACE v roce 2014 (VŠPS) PDF
4.2. Neumístění uchazeči o zaměstnání (stav k 31. 12.) JPG
4.3. Pracující důchodci podle odvětví činnosti v roce 2014 JPG
4.4. Rozdělení mezd žen a mužů v roce 2014 JPG
4.5. Průměrná roční mzda žen jako % mzdy mužů JPG
5.1. Důchodci podle výše starobního důchodu k 31. 12. 2014 JPG
7.1. Složení Senátu Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 20. 11. 2015 PDF
7.2. Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 15. 12. 2015 PDF
7.3. Ženy a muži v krajských zastupitelstvech k 1.9. 2015 JPG
7.4. Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů, 15. 12. 2015 (struktura podle hodnosti) JPG
7.5. Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2014 JPG
8.1. Výzkumní pracovníci podle pohlaví a vědních oblastí v roce 2014 JPG
8.2. Zaměstnanci VaV podnikatelského sektoru v roce 2014 PDF
8.3. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2014 (podíl na zaměstnaných VaV daného pohlaví a sektoru) JPG
8.4. Výzkumní pracovníci v sektorech provádění v roce 2014 podle vědních oblastí JPG
8.5. Ženy zaměstnané jako výzkumní pracovníci, 2012 (podíl na všech výzkumných pracovnících) JPG
8.6. Osoby s terciárním vzděláním podle oboru studia, 2014 JPG
8.7. Podíl žen ve vědeckých a technických povoláních, 2014 JPG
8.8. Podíl žen ve vědeckých a technických povoláních, 2014 JPG
9.1. Uživatelé mobilního telefonu podle pohlaví PDF
9.2. Uživatelé osobního počítače podle pohlaví PDF
9.3. Uživatelé internetu podle pohlaví PDF
9.4. Účast v sociálních sítích PDF
9.5. Telefonování přes Internet podle pohlaví PDF
9.6. Vyhledávání informací o cestování a ubytování na Internetu podle pohlaví PDF
9.7. Vyhledávání informací o zdraví na Internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2015 PDF
9.8. Čtení on-line zpráv, novin a časopisů podle pohlaví PDF
9.9. Poslouchání rádia na Internetu podle pohlaví a věku, 2. čtvrtletí 2015
9.10. Jednotlivci nakupující přes Internet podle pohlaví PDF
9.11. Jednotlivci používající internetové bankovnictví podle pohlaví PDF
9.12. Uživatelé internetu ve věku 16–74 let, 2. čtvrtletí 2014 JPG
9.13. Podíl IT odborníků na zaměstnané populaci podle pohlaví, 2014 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.