Graf - Míra registrované nezaměstnanosti v ČR, podle krajů

 

FusionCharts XT se zobrazi zde.
 
1) metodika platná do 30. června 2004 - podíl počtu registrovaných uchazečů na pracovní síle
2) metodika platná od 1. července 2004 - podíl počtu dosažitelných uchazečů na pracovní síle vč. cizinců

  • Míra registrované nezaměstnanosti v České republice podle krajů (stav k 31.12.) - Tabulka