Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2014


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání ve Středočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2014 Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa ve Středočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2014 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 9. 2014 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 30. 9. 2014 Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.