Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2016


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Pardubickém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Pardubickém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.