Statistický bulletin - Středočeský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2019


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce ve Středočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 06.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.