Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2015


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF
Graf G. 1 Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a počet uchazečů na 1 volné místo podle krajů ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2015 PNG

Zveřejněno dne: 04.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.