Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2019


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF
Graf G.3 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019 PNG

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.