Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2021


G. Nezaměstnanost (MPSV)
Tab. G.1 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji Excel PDF
Tab. G.2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce a míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů ČR Excel PDF
Graf G.3 Pracovní místa v evidenci úřadu práce a počet uchazečů o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce v Karlovarském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021 PNG

Zveřejněno dne: 04.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.