Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2022


G. Nezaměstnanost (MPSV)
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.