Statistický bulletin - Jihočeský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2015


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Jihočeském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.