Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2016


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2016 Excel
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2016 Excel
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 6. 2016 Excel
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 30. 6. 2016 Excel
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle krajů k 30. 6. 2016 Excel

Kartogramy a kartodiagramy
Uchazeči o zaměstnání v okresech České republiky k 30. 6. 2016 PNG
Nezaměstnanost v okresech České republiky k 30. 6. 2016 PNG

Zveřejněno dne: 03.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.