Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2017


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF
Graf G.2 Pracovní místa v evidenci úřadu práce a počet uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce v okresech Karlovarského kraje PNG

Zveřejněno dne: 03.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.