Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2015


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Jihomoravském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.