Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 2. čtvrtletí 2017


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Nezaměstnanost v kraji Hl. m. Praha Excel PDF
Tab. G.2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce a míra nezaměstnanosti podle 57 městských částí v hl. m. Praze Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.