Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 4. čtvrtletí 2016


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Nezaměstnanost v kraji Hl. m. Praha k 31. 12. 2016 Excel PDF
Tab. G.2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce a míra nezaměstnanosti podle 57 městských částí v Hl. m. Praze k 31. 12. 2016 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 12. 2016 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 12. 2016 Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 12. 2016 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.