Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Firemní počítačová síť a související technologie
Tab. 3: Firmy používající počítač Excel PDF
Tab. 4: Firmy používající interní počítačovou síť Excel PDF
Tab. 5: Firmy používající bezdrátové připojení k firemní počítačové síti Excel PDF
Tab. 6: Firmy umožňující vzdálený přístup k firemním aplikacím, dokumentům a souborům Excel PDF
Tab. 7: Firmy používající intranet Excel PDF
Tab. 8: Firmy používající extranet Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.