Města Euroregionu Elbe/Labe Die Städte der Euroregion Elbe/Labe

 

Vysvětlivky
Erläuterungen


  Vysvětlivky

  - jev se nevyskytoval
  0 číselný údaj je menší než polovina zvolené měrné jednotky
  . informace chybí úplně nebo není věrohodná
  x vyplnění údajů není možné nebo není účelné
  v tom součet podpoložek odpovídá přesně hlavní položce
  z toho součet vybraných podpoložek neodpovídá přesně hlavní položce
  index stáří poměr počtu osob ve věku 65 a více na 100 dětí ve věku 0-14 let


  Erläuterungen

  - Nicht vorhanden
  0 Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit
  . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
  x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
  davon Summe der Unterpositionen entspricht genau der Hauptposition
  darunter Willkürliche Auswahl, Positionen ergeben nicht die Hauptposition
  Altersindex Das Verhältnis der Personenzahl im Alter von 65 und mehr zu 100 Kindern im Alter von 0 -14 Jahren