Města Euroregionu Elbe/Labe Die Städte der Euroregion Elbe/Labe

 

Úvodní slovo
Vorwort


  Úvodní slovo

  Vážení čtenáři,
  dostáváte do rukou knížku, která Vám přibližuje města Euroregionu Elbe/Labe. Poprvé v takovéto formě byly shromážděny ucelené údaje a informace o městech Euroregionu Elbe/Labe. Věříme, že kniha bude zajímavým příspěvkem pro poznání česko-saského příhraničí. Přejeme Vám mnoho zábavy při listování touto knihou.
  Děkujeme všem městům a pracovníkům Krajské reprezentace ČSÚ Ústí nad Labem za údaje, které dodali. Zvláštní dík patří paní Ing. Lence Strnadové, která byla duší celého projektu. Projekt byl spolufinancován programem EU Phare CBC.

    Vladimír Lipský
    Jednatel EEL Ústí nad Labem

  Vorwort

  Sehr geehrter Leser,
  Sie halten ein Buch über die Städte der Euroregion Elbe/Labe in den Händen. Damit bekommt der Leser zum ersten Mal und in dieser Form Angaben und Informationen zu den in der Region befindlichen Städten. Wir glauben, dass das Buch zum besseren Kennenlernen des Grenzgebietes beiträgt und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
  Wir danken allen Städten und den Mitarbeitern des statistischen Amtes des Bezirkes Ústí, die uns die Angaben zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt Frau Lenka Strnadová, ohne deren engagiertes Wirken dieses Projekt nicht hätte verwirklicht werden können. Das Projekt wurde durch das europäische Förderprogramm PHARE CBC kofinanziert.

    Christian Preußcher
    Geschäftsführer der EEL Pirna