Statistický bulletin - Pardubický kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2018


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví hlavní činnosti a podle krajů Excel PDF
Tab. F.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.