Statistický bulletin - Jihomoravský kraj - 1. čtvrtletí 2019


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti Excel PDF
Tab. F.2 Strukrura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.