Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2015


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví hlavní činnosti a podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel
Tab. F.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 Excel

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.