Statistický bulletin - Hl. m. Praha - 1. až 4. čtvrtletí 2018


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví hlavní činnosti a podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018 Excel PDF
Tab. F.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.