Evropský týden udržitelného rozvoje

 

Ve dnech 30. 5. - 5. 6. 2016 se pod záštitou Úřadu vlády České republiky uskuteční v České republice Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR).
 
Návrh celoevropského týdne udržitelného rozvoje byl představen ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí 28. října 2014. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy.
 
Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropská iniciativa podporovaná Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Celoevropsky koordinovaný Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) se v České republice historicky poprvé uskutečnil ve dnech 30. května - 5. června 2015 jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR i Evropy. Celkem se zapojilo 29 zemí a uskutečnilo se 3690 akcí. Česká republika byla s 92 akcemi nejúspěšnější z nových účastnických zemí. Letošní ročník se uskuteční opět mezi 30. květnem a 5. červnem.