Evropská unie - statistiky, databáze

 

Eurostat
Statistický úřad Evropských společenství.
Databáze přeshraniční spolupráce (CBFD)
Projekt statistické spolupráce mezi ČR, Německem a Polskem. Obsahuje data za všechny tři země.
Eurobarometer
Veřejné mínění v EU.
Eurofound
Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek.
Evropská centrální banka
Statistiky
Evropská agentura pro životní prostředí, EEA
Data
Fauna Europaea
Statistiky
OSHA, Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci
Statistiky
Evropské monitorovací centrum pro drogy adrogovou závislost, EMCDDA
Databáze údajů za střední, východní a jihovýchodní Evropu
Vienna Institute for International Economic Studies - nezávislý výzkumný institut, nezisková organizace.
 

Statistiky vybraných generálních ředitelství (DG) Evropské komise:

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
Databáze a ukazatele.
European database Women in decision making

Hospodářské a finanční věci
Databáze a ukazatele.
Economic forecast
BACH Database - Bank for the Accounts of Companies Harmonised

Zemědělské statistiky a ukazatele

Energetika
Data a analýzy.

EU Science Hub
Databáze

European Innovation Scoreboard

GŘ pro daně a cla

Comext
Databáze mezinárodního obchodu.