Evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu (ECOICOP)

 

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95
    Poznámka: Klasifikace ECOICOP je přílohou tohoto nařízení
  • Evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu (ECOICOP)