Evropané a jejich jazykové znalosti

 

Evropská unie je jako společenství národních států pochopitelně mnohojazyčná, a to hned ve dvojím slova smyslu: její obyvatelé hovoří mnoha rodnými jazyky a značná část z nich umí používat více jazyků.

Mateřským jazykem valné většiny Evropanů je některý z úředních jazyků EU1. Výjimky najdeme pouze v Lotyšsku a Estonsku, kde je mateřským jazykem velké části obyvatel (26 % a 17 %) ruština, nebo třeba v Bulharsku, kde 8 % obyvatel uvádí jako mateřský jazyk turečtinu.

V každé zemi, kde byl průzkum proveden, byla zaznamenána menšina, jejíž mateřštinou je úřední jazyk EU, který je odlišný od státního jazyka, nebo neevropský jazyk (pro některé občany EU je mateřštinou jazyk jejich země původu mimo území EU. To lze pozorovat v zemích s tradičně početnou přistěhovaleckou komunitou, jako je např. Německo, Francie a Spojené království.).

56 % občanů EU se domluví kromě své mateřštiny ještě v jednom jazyce, 28 % alespoň dvěma dalšími jazyky, alespoň třemi 11 % a žádným jiným 44 %.

Nejrozšířenějším cizím jazykem zůstává v celé Evropě angličtina. 38 % občanů EU uvádí, že umí anglicky natolik dobře, že se tímto jazykem domluví. Více než polovina respondentů (51 %) hovoří anglicky buď jako svou mateřštinou nebo cizím jazykem. 14 % Evropanů uvádí, že kromě své mateřštiny umí také francouzsky nebo německy.


Graf Nejčastěji používané jazyky v EU - %

Co se týče motivace, zůstávají nesilnějším důvodem, proč se učit cizí jazyk, praktické výhody ze znalosti cizího jazyka vyplývající: příležitost využít jej v práci (32 % dotázaných) nebo cíl pracovat v zahraničí (27 %). Rozšířené je i použití znalosti cizího jazyka během zahraniční dovolené (35 %) nebo pro osobní uspokojení (27 %).

Valná většina Evropanů považuje znalost cizího jazyka za výhodnou. 83 % občanů EU se domnívá, že znalost cizích jazyků jim je nebo může být osobně užitečná, více než polovina ( 53 %) považuje znalosti jazyků za velmi užitečné.

Evropané se učí jazyky zejména na základní a střední škole. Velká většina, 65 % respondentů, uvádí hodiny jazyka ve škole jako způsob, jak se učili cizí jazyky. Na otázku, kde si zlepšili své jazykové znalosti, odpovídá 59 % respondentů, že na střední škole a 24 % na základní škole.

Jazykové znalosti jsou rozděleny nerovnoměrně, a to jak v rámci geografického území Evropy, tak v rámci sociodemografických skupin. Poměrně dobré jazykové znalosti lze pozorovat v relativně malých členských státech, které mají několik státních jazyků, méně používané rodné jazyky nebo „ jazykovou výměnu“ s okolními zeměmi. Naopak lidé, kteří žijí v jihoevropských zemích nebo v zemích, kde je jeden z hlavních evropských jazyků státním jazykem, mají malé jazykové znalosti.

Podrobnější výsledky najdete ve shrnutí „ EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY“ (Speciální EUROBAROMETR 243).


1) Od 1.1.2007 má EU 23 úředních jazyků (angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština).