Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-3106-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Soňa Šetřilová
E-mail: sona.setrilova@czso.cz

Úvod Word PDF

Tabulky:

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty)
Tab. 41      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 101    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby)
Tab. 42      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 102    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Kč
Tab. 43      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 103    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (přepočtené počty)
Tab. 44      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 104    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky (fyzické osoby)
Tab. 45      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 105    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (přepočtené počty)
Tab. 46      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 106    1.-3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS (fyzické osoby)
Tab. 47      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 107    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NUTS v tis. Kč
Tab. 48      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 108    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (přepočtené počty)
Tab. 49      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 109    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR (fyzické osoby)
Tab. 50      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 110    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Mzdové prostředky vč. OON podle ISEKTOR v tis. Kč
Tab. 51      3. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. 111    1.- 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Přílohy:
Příloha 1a Počet zaměstnanců - časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 1b Průměrná hrubá měsíční mzda - časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 2a Počet zaměstnanců - časová řada čtvrtletních údajů (fyzické osoby) Excel PDF
Příloha 2b Průměrná hrubá měsíční mzda - časová řada čtvrtletních údajů (fyzické osoby ) Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.