Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2011

 
Kód: e-3106-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Soňa Šetřilová
E-mail: sona.setrilova@czso.cz

Úvod Word PDF

Tabulky:

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 01 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 21 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 02 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 22 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle CZ-NACE v tis. Kč za ČR ÚHRNEM
Tab. 03 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 23 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 04 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 24 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 05 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 25 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 06 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 26 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NUTS za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 07 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 27 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle CZ-NUTS v tis. Kč za ČR ÚHRNEM
Tab. 08 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 28 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 09 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 29 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 10 3. čtvrtletí 20111 Excel PDF
Tab. 30 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle ISEKTOR v tis. Kč za ČR ÚHRNEM
Tab. 11 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. 31 1.- 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Přílohy:
Příloha 1a Počet zaměstnanců - časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 1b Průměrná hrubá měsíční mzda - časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 2a Počet zaměstnanců - časová řada čtvrtletních údajů (fyzické osoby) Excel PDF
Příloha 2b Průměrná hrubá měsíční mzda - časová řada čtvrtletních údajů (fyzické osoby ) Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.