Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-3106-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF

Tabulky za ČR úhrnem:
Tab. 01 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 02 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACEza ČR ÚHRNEM (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 03 Celkové mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Kč za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Tab. 04 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 05 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 06 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZNUTS za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 07 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZNUTS za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 08 Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle CZNUTS v tis. Kč za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Tab. 09 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty) Excel PDF
Tab. 10 Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 11 Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle ISEKTOR v tis. Kč za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Příloha 1a Průměrný evidenční počet zaměstnanců za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 1b Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Příloha 2a Průměrný evidenční počet zaměstnanců za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby) Excel PDF
Příloha 2b Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.