Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. až 3. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-3106-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF

Tabulky:

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 01 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 21 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 02 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 22 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkové mzdové prostředky vč. OON podle CZ-NACE v tis. Kč za ČR ÚHRNEM
Tab. 03 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 23 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 04 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 24 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle velikosti zpravodajské jednotky za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 05 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 25 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZNUTS za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 06 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 26 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZNUTS za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 07 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 27 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle CZNUTS v tis. Kč za ČR ÚHRNEM
Tab. 08 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 28 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty)
Tab. 09 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 29 1.- 3. čtvrtletí 2010 (opraveno dne 19.1.2011) Excel PDF

Celkový počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle ISEKTOR za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby)
Tab. 10 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 30 1.- 3. čtvrtletí 2010 (opraveno dne 19.1.2011) Excel PDF

Celkové mzdové prostředky (vč. OON) podle ISEKTOR v tis. Kč za ČR ÚHRNEM
Tab. 11 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. 31 1.- 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Přílohy
Příloha 1a Průměrný evidenční počet zaměstnanců za ČR ÚHRNEM (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 1b Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Příloha 2a Průměrný evidenční počet zaměstnanců za ČR ÚHRNEM (fyzické osoby) Excel PDF
Příloha 2b Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby za ČR ÚHRNEM Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.