Euroregion Labe - 2002

 
Kód: e-13-4205-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Raušerová
E-mail: monika.rauserova@czso.cz

Úvodní slovo Vorwort
Vysvětlivky Erläuterungen
Mapa Euroregionu ELBE/LABE Karte der Euroregion Elbe/Labe JPG

ČESKÁ ČÁST EUROREGIONU / TSCHECHISCHER TEIL
Charakteristika české části Charakteristik tschechischer Teil
Znaky měst Stadtwappen JPG
Popis českých měst / Vorstellung tschechischer Städte

NĚMECKÁ ČÁST EUROREGIONU / DEUTSCHER TEIL
Charakteristika německé části Charakteristik deutscher Teil
Znaky měst Stadtwappen JPG
Popis německých měst / Vorstellung deutscher Städte

TABULKOVÁ ČÁST / TABELLEN
Obyvatelstvo a rozloha Bevölkerung und Fläche Excel PDF
Přirozený pohyb obyvatelstva Natűrliche Bevölkerungsbewegung Excel PDF
Pohyb obyvatelstva Bevölkerungsbewegung Excel PDF
Byty a velikost bytů Wohnungen und Wohnfläche Excel PDF
Nezaměstnanost Arbeitslosigkeit Excel PDF

GRAF / DIAGRAMME
Rozloha / Fläche
okresy   Kreise JPG
obce   Gemeinde JPG
Počet obyvatel / Bevölkerungstand
okresy   Kreise JPG
obce   Gemeinde JPG
Hustota obyvatel na 1 km2 Bevölkerungsdichte je km2 JPG
Index stáří Altersindex JPG
Počet žen na 100 mužů Anzahl der Frauen je 100 Männer JPG
Podíl obyvatel ve věku 0-14 let Anteil der Einwohner im Alter von 0 bis 14 Jahren JPG
Podíl obyvatel ve věku 15-64 let Anteil der Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren JPG
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let Anteil der Einwohner im Alter von 65 und mehr Jahren JPG
Živě narození na 1 000 obyvatel Lebendgeborene je 1 000 Einwohner JPG
Zemřelí na 1 000 obyvatel Gestorbene je 1 000 Einwohner JPG
Přirozený přírůstek (úbytek) na 1 000 obyvatel Űberschuss Lebendgeborener bzw. Gestorbener je 1 000 Einwohner JPG
Přistěhovalí na 1 000 obyvatel Zuzűge je 1 000 Einwohner JPG
Vystěhovalí na 1 000 obyvatel Fortzűge je 1 000 Einwohner JPG
Přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel Űberschuss der Zu – bzw. Fortzűge je 1 000 Einwohner JPG
Celkový přírůstek na 1 000 obyvatel Gesamtveränderung je 1 000 Einwohner JPG
Průměrná obytná plocha bytu v m2 Durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung in m2 JPG
Počet bytů na 1 000 obyvatel Anzahl der Wohnungen je 1 000 Einwohner JPG

SEZNAM ADRES MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ
ADRESSLISTE DER STADTVERWALTUNGEN
česká část tschechischer Teil
německá část deutscher Teil

KONTAKTY / KONTAKTE
Kontakty / Kontakte

LITERATURA / LITERATUR
Literatura / Literatur

Zveřejněno dne: 05.05.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.