Euroregion Krušnohoří - 2003

 
Kód: e-13-4206-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Raušerová
E-mail: monika.rauserova@czso.cz


ČESKÁ VERZE
Metodické vysvětlivky
1. Euroregion Krušnohoří / Ergebirge Word PDF
2. Charakteristika okresů Euroregionu Krušnohoří / Ergebirge Word PDF
3. Základní tendence vývoje Euroregionu Krušnohoří v letech 1998 až 2002 Word PDF
Organizační struktura euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Word PDF

Tabulky
Tab.   1 Obyvatelstvo a rozloha k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab.   2 Věková struktura obyvatelstva k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab.   3 Sňatky a rozvody v roce 2002 Excel PDF
Tab.   4 Přirozený pohyb obyvatelstva v roce 2002 Excel PDF
Tab.   5 Zemřelí v roce 2002 Excel PDF
Tab.   6 Pohyb obyvatelstva v roce 2002 Excel PDF
Tab.   7 Zaměstnanost dle odvětvové klasifikace OKEČ v roce 2001 Excel PDF
Tab.   8 Nezaměstnanost k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab.   9 Počty členů v domácnostech v roce 2002 Excel PDF
Tab. 10 Byty a velikost bytů v roce 2002 Excel PDF
Tab. 11 Byty podle počtu místností v roce 2002 Excel PDF
Tab. 12 Zdravotnictví v roce 2002 Excel PDF
Tab. 13 Ubytovací zařízení cestovního ruchu v roce 2002 Excel PDF
Tab. 14 Mateřské školy a jesle k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 15 Kulturní zařízení k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 16 Úhrnné hodnoty druhů pozemků v hektarech k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 17 Počet dopravních prostředků k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 18 Dopravní nehody v roce 2002 Excel PDF
Tab. 19 Silniční hraniční přechody v roce 2002 Excel PDF
Tab. 20 Seznam obcí a měst v české části euroregionu k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 21 Seznam obcí a měst v německé části euroregionu k 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 22 Vybrané ukazatele v české části euroregionu v letech 1998 až 2003 Excel PDF
Tab. 23 Vybrané ukazatele v německé části euroregionu v letech 1998 až 2003 Excel PDF

Grafy
Graf   1 Rozloha euroregionu k 31. 12. 2002 JPG
Graf   2 Obyvatelstvo euroregionu k 31. 12. 2002 JPG
Graf   3 Věková struktura obyvatelstva v roce 2002 v české části euroregionu JPG
Graf   4 Věková struktura obyvatelstva v roce 2002 v německé části euroregionu JPG
Graf   5 Sňatky a rozvody v euroregionu v roce 2002 JPG
Graf   6 Přirozený pohyb obyvatelstva v roce 2002 JPG
Graf   7 Zemřelí podle vybraných příčin smrti v roce 2002 JPG
Graf   8 Pohyb obyvatelstva v roce 2002 JPG
Graf   9 Zaměstnanost dle odvětvové klasifikace OKEČ v české a německé části euroregionu v roce 2001 JPG
Graf 10 Zaměstnanost dle odvětvové klasifikace (OKEČ) v roce 2001 JPG
Graf 11 Nezaměstnanost v euroregionu k 31. 12. 2002 JPG
Graf 12 Domácnosti v české části euroregionu podle počtu členů v roce 2001 JPG
Graf 13 Domácnosti v německé části euroregionu podle počtu členů v roce 2002 JPG
Graf 14 Počet bytů v euroregionu na 1 000 obyvatel v roce 2002 JPG
Graf 15 Byty v euroregionu podle počtu místností v roce 2002 JPG
Graf 16 Počet lékařů v euroregionu na 10 000 obyvatel v roce 2002 JPG
Graf 17 Ubytovací zařízení cestovního ruchu v euroregionu v roce 2002 JPG
Graf 18 Druhy pozemků v české části euroregionu v roce 2002 JPG
Graf 19 Druhy pozemků v německé části euroregionu v roce 2002 JPG
Graf 20 Počet osobních vozidel na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2002 JPG
Graf 21 Dopravní nehody v euroregionu v roce 2002 JPG
Graf 22 Vývoj obyvatelstva v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 23 Vývoj počtu mužů v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 24 Vývoj počtu žen v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 25 Počet obyvatel euroregionu ve věku 0 - 14 let 1998 - 2003 JPG
Graf 26 Počet obyvatel euroregionu ve věku 15 - 64 let v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 27 Počet obyvatel euroregionu ve věku 65 a více let 1998 - 2003 JPG
Graf 28 Index stáří obyvatel euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 29 Živě narození na 1 000 obyvatel v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 30 Zemřelí na 1 000 obyvatel v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 31 Přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel v euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 32 Přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel v euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 33 Celkový přírůstek na 1 000 obyvatel v euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 34 Sňatky na 1 000 obyvatel v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 35 Rozvody na 1 000 obyvatel v euroregionu 1998 - 2003 JPG
Graf 36 Index rozvodovosti v euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 37 Nezaměstnaní v euroregionu ve věku do 25 let 1998 - 2003 JPG
Graf 38 Nezaměstnaní v euroregionu ve věku nad 55 let 1998 - 2003 JPG
Graf 39 Dlouhodobě nezaměstnaní v euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 40 Míra nezaměstnanosti v euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG
Graf 41 Míra nezaměstnanosti v okresech euroregionu v letech 1998 - 2003 JPG

Kartogramy
Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge PDF
Silniční hraniční přechody v roce 2002 PDF
Hustota obyvatelstva na 1 km2 v roce 2002 PDF
Počet rozvodů na 100 sňatků v roce 2002 PDF
Index stáří v roce 2002 PDF
Zemřelí na novotvary na 1 000 obyvatel v roce 2002 PDF
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy na 1 000 obyvatel v roce 2002 PDF
Míra nezaměstnanosti v roce 2002 PDF
Počet bytů na 1 000 obyvatel v roce 2002 PDF
Průměrná obytná plocha jednoho bytu v m2 v roce 2002 PDF
Počet lékařů na 10 000 obyvatel v roce 2002 PDF
Počty ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2002 PDF
Kontakty
Literatura

DEUTSCHE VERSION
Methodische Erläuterungen
1. Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge Word PDF
2. Merkmale der Kreise der Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge Word PDF
3. Grundlegende Entwicklungstendenzen der Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge 1998 – 2002 Word PDF
Organisationsstruktur der Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge Word PDF

Tabellen
Tab.   1 Bevölkerung und Fläche zum 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab.   2 Struktur der Bevölkerung am 31. 12. 2002 nach Altersgruppen Excel PDF
Tab.   3 Ehesachen im Jahr 2002 Excel PDF
Tab.   4 Natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahr 2002 Excel PDF
Tab.   5 Gestorbene im Jahr 2002 Excel PDF
Tab.   6 Bevölkerungsbewegung im Jahr 2002 Excel PDF
Tab.   7 Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen im Jahr 2001 Excel PDF
Tab.   8 Arbeitslosigkeit zum 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab.   9 Haushalte im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 10 Wohnungen und Wohnfläche im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 11 Wohnungen nach Wohnräumen im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 12 Gesundheitswesen im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 13 Geöffnete Beherbergungsstätte im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 14 Kindertageseinrichtungen am 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 15 Kultureinrichtungen am 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 16 Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung am 31. 12. 2002 in ha Excel PDF
Tab. 17 Kraftfahrzeugbestand am 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 18 Verkehrsunfälle im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 19 Straßengrenzübergängen im Jahr 2002 Excel PDF
Tab. 20 Gemeinden und Städte im tschechischen Teil der Euroregion am 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 21 Gemeinden und Städte im deutschen Teil der Euroregion am 31. 12. 2002 Excel PDF
Tab. 22 Ausgewählte Daten im tschechischen Teil der Euroregion 1998 - 2003 Excel PDF
Tab. 23 Ausgewählte Daten im deutschen Teil der Euroregion 1998 - 2003 Excel PDF

Grafen
Graf    1 Fläche der Euroregion am 31. 12. 2002 JPG
Graf    2 Bevölkerungstand in der Euroregion am 31. 12. 2002 JPG
Graf    3 Struktur der Bevölkerung im Jahr 2002 nach Altersgruppen im tschechischen Teil der Euroregion JPG
Graf    4 Struktur der Bevölkerung im Jahr 2002 nach Altersgruppen im deutschenTeil der Euroregion JPG
Graf    5 Eheschließungen und Ehescheidungen im Jahr 2002 JPG
Graf    6 Natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahr 2002 JPG
Graf    7 Gestorbene nach ausgewählten Ursachen im Jahr 2002 JPG
Graf    8 Bevölkerungsbewegung im Jahr 2002 JPG
Graf    9 Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen (nach der Klasifikation NACE Rev. 1) im tschechischen und deutschen Teil der Euroregion im Jahr 2001 JPG
Graf 10 Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen (nach der Klasifikation NACE Rev. 1) im Jahr 2001 JPG
Graf 11 Arbeitslosigkeit in der Euroregion zum 31. 12. 2002 JPG
Graf 12 Haushaltgröße im tschechischen Teil der Euroregion im Jahr 2001 JPG
Graf 13 Haushaltgröße im deutschen Teil der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 14 Wohnungen je 1 000 Einwohner in der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 15 Wohnungen in der Euroregion nach Wohnräumen im Jahr 2002 JPG
Graf 16 Ärzte je 10 000 Einwohner in der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 17 Geöffnete Beherbergungsstätten in der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 18 Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung im tschechischen Teil der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 19 Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung im deutschen Teil der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 20 Personenkraftwagen je 1 000 Einwohner am 31. 12. 2002 JPG
Graf 21 Straßenverkehrsunfälle je 1 000 Person in der Euroregion im Jahr 2002 JPG
Graf 22 Bevölkerung in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 23 Männer in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 24 Frauen in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 25 Bevölkerung in der Euroregion im Alter von 0 bis 14 Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 26 Bevölkerung in der Euroregion im Alter von 15 bis 64 Jahren1998 - 2003 JPG
Graf 27 Bevölkerung in der Euroregion im Alter von 65 Jahren und mehr 1998 - 2003 JPG
Graf 28 Altersindex in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 29 Lebendgeborene je 1 000 Einwohner in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 30 Gestorbene je 1 000 Einwohner in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 31 Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene je 1 000 Einwohner in der Euroregion in Jahren 1998 – 2003 JPG
Graf 32 Überschuss Zu- bzw. Fortzüge je 1 000 Einwohner in der Euroregion in Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 33 Gesamtveränderung je 1 000 Einwohner in der Euroregion in Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 34 Eheschließungen je 1 000 Einwohner in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 35 Ehescheidungen je 1 000 Einwohner in der Euroregion 1998 - 2003 JPG
Graf 36 Ehescheidungsindex in der Euroregion in Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 37 Arbeitslosen in der Euroregion im Alter von unter 25 Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 38 Arbeitslosen in der Euroregion im Alter von 55 Jahren und mehr 1998 - 2003 JPG
Graf 39 Langzeitarbeitslosen in der Euroregion in Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 40 Arbeitslosenquote in der Euroregion in Jahren 1998 - 2003 JPG
Graf 41 Arbeitslosenquote in den Kreisen von der Euroregion in Jahren 1998 - 2003 JPG

Kartograme
Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge PDF
Straßengrenzübergängen im Jahr 2002 PDF
Bevölkerungsdichte - Einwohner je 1 km 2 im Jahr 2002 PDF
Ehescheidungen je 100 Eheschließungen im Jahr 2002 PDF
Altersindex im Jahr 2002 PDF
Gestorbene an bösartige Neubildungen je 1 000 Einwohner im Jahr 2002 PDF
Gestorbene an Krankheiten des Kreislaufsystems je 1 000 Einwohner im Jahr 2002 PDF
Arbeitslosenquote im Jahr 2002 PDF
Wohnungen je 1 000 Einwohner im Jahr 2002 PDF
Durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung im Jahr 2002 PDF
Ärzte je 10 000 Einwohner im Jahr 2002 PDF
Beherbergungstätte im Jahr 2002 PDF
Kontakte
Literatur

Zveřejněno dne: 05.01.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.