Energetická bilance - 2013

 
Kód: 150145-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Korbel
E-mail: jiri.korbel@czso.cz

Úvod Word PDF
Energetická bilance ČR (metodika ČSÚ) Word PDF

Tabulky
Tab. 1.1 Zdroje tuhých paliv (tis.tun) Excel PDF
Tab. 1.2 Celkové zdroje tuhých paliv, spotřeba v transformačním sektoru a konečná spotřeba celkem (tis.tun) Excel PDF
Tab. 1.3 Konečná spotřeba tuhých paliv podle odvětví (tis.tun) Excel PDF
Tab. 2.1 Zdroje tuhých paliv (TJ) Excel PDF
Tab. 2.2 Celkové zdroje tuhých paliv, spotřeba v transformačním sektoru a konečná spotřeba celkem (TJ) Excel PDF
Tab. 2.3 Konečná spotřeba tuhých paliv podle odvětví (TJ) Excel PDF
Tab. 3.1 Zdroje kapalných paliv (tis.tun) Excel PDF
Tab. 3.2 Celkové zdroje kapalných paliv, spotřeba v transformačním sektoru a konečná spotřeba celkem (tis.tun) Excel PDF
Tab. 3.3 Konečná spotřeba kapalných paliv podle odvětví (tis.tun) Excel PDF
Tab. 4.1 Zdroje kapalných paliv (TJ) Excel PDF
Tab. 4.2 Celkové zdroje kapalných paliv, spotřeba v transformačním sektoru a konečná spotřeba celkem (TJ) Excel PDF
Tab. 4.3 Konečná spotřeba kapalných paliv podle odvětví (TJ) Excel PDF
Tab. 5.1 Zdroje plynných paliv (mil.m3) Excel PDF
Tab. 5.2 Celkové zdroje plynných paliv, spotřeba v transformačním sektoru a konečná spotřeba celkem (mil.m3) Excel PDF
Tab. 5.3 Konečná spotřeba plynných paliv podle odvětví (mil.m3) Excel PDF
Tab. 6.1 Zdroje plynných paliv (TJ) Excel PDF
Tab. 6.2 Celkové zdroje plynných paliv, spotřeba v transformačním sektoru a konečná spotřeba celkem (TJ) Excel PDF
Tab. 6.3 Konečná spotřeba plynných paliv podle odvětví (TJ) Excel PDF
Tab. 7.0 Bilance elektrické a tepelné energie Excel PDF
Tab. 8.0 Souhrnná energetická bilance Excel PDF
Tab. 9.0 Energetická náročnost hrubého domácího produktu Excel PDF
Tab. 10.1 Souhrnná energetická bilance ČR v PJ v metodice IEA Excel PDF
Tab. 10.2 Souhrnná energetická bilance ČR v ktoe v metodice IEA Excel PDF
Tab. 11.0 Energetická nezávislost ČR Excel PDF

Grafy
Graf 1 Prvotní energetické zdroje v letech 2000 – 2013 Excel PDF
Graf 2 Dovoz a vývoz elektřiny podle měření v letech 1995 - 2013 Excel PDF
Graf 3 Vývoj těžby uhlí v letech 2000 - 2013 Excel PDF
Graf 4 Energetická náročnost hrubého domácího produktu ČR Excel PDF
Publikace Energetická bilance (kód 150145), která obsahuje základní tabulky energetické bilance ČR v metodice ČSÚ a IEA, byla od roku 2016 nahrazena publikací Energetika (kód 150181), která obsahuje energetickou bilanci ČR v metodice Eurostatu.
 
Archiv:
  • rok 2015  |  2013
  • rok 2014  |  2012
  • rok 2013  |  2011
  • rok 2012  |  2010
  • rok 2011  |  2009
  • rok 2010  |  2008
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.