Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018


Elektronický prodej
Tab. 66: Firmy, které v roce 2017 elektronicky prodávaly materiál, zboží nebo služby celkem Excel PDF
Tab. 67: Prodeje uskutečněné v roce 2017 pomocí elektronických objednávek celkem Excel PDF
Tab. 68: Firmy, které v roce 2017 elektronicky prodávaly prostřednictvím webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 69: Prodeje uskutečněné v roce 2017 pomocí elektr. objednávek přes webové stránky či aplikace Excel PDF
Tab. 70: Firmy, které v roce 2017 prodávaly prostř. webových stránek či aplikací soukromým osobám Excel PDF
Tab. 71: Prodeje uskutečněné v roce 2017 přes webové stránky či aplikace soukromým osobám Excel PDF
Tab. 72: Firmy, které v roce 2017 prodávaly prostř. webov. stránek či aplikací jiným firmám/veř. správě Excel PDF
Tab. 73: Prodeje uskutečněné v roce 2017 přes webové stránky či aplikace jiným firmám/ veřejné správě Excel PDF
Tab. 74: Firmy, které v roce 2017 prodávaly prostřednictvím jejich vlastních webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 75: Prodeje uskutečněné v roce 2017 prostř. vlastních firemních webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 76: Firmy, které v roce 2017 prodávaly přes tzv. on-line třžiště (e-marketplaces) Excel PDF
Tab. 77: Prodeje uskutečněné v roce 2017 přes tzv. on-line třžiště (e-marketplaces) Excel PDF
Tab. 78: Firmy, které v roce 2017 elektronicky prodávaly pomocí elektronické výměny dat Excel PDF
Tab. 79: Prodeje uskutečněné v roce 2017 pomocí elektr. objednávek přes elektronickou výměnu dat Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.